dii@diindustrial.com         Company location    

Certifikace

ISO 9001

V DI industrial je na prvním místě kvalita, a to jak dodávaných produktů, tak procesů. K dosažení stability jakosti a zvyšování výkonnosti firemních procesů byla v roce 2016 společnost certifikována dle normy ISO 9001:2015.

 

Ethnic Friendly zaměstnavatel

Jako zaměstnavatel je DI industrial zastáncem rovného zacházení a podpory nediskriminačního prostředí a vztahů, což dokládá i certifikace společnosti značkou Ethnic Friendly zaměstnavatel v roce 2011.

Tato značka je spravována organizacemi IQ Roma servis, o. s., Romea, o. s. a Charita Olomouc. Tento projekt významnou měrou napomáhá k šíření povědomí o významu rovných příležitostí a zároveň upozorňuje na nebezpečí předsudků vůči jiným etnikům.

 

 

Zelená firma

Společnost DI industrial se a umožňuje svým zaměstnancům zbavit se ekologickým způsobem vysloužilých drobných elektrospotřebičů a baterií, čímž rozšiřuje svoje aktivity v oblasti ochrany životního prostředí. Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou zaměstnanci jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn ve výrobní hale.

Cílem projektu Zelená firma je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů. Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.

 

 

 

Aktuality

Dolni menu

Napište nám

Pošlete nám vzkaz, rádi Vám odpovíme.