dii@diindustrial.com         Sídlo firmy    

Společnost DI industrial spol. s r.o., byla založena roku 1994 a navázala na dobrou tradici podniku Tesla Brno. Již od svého vzniku se specializuje zejména na výrobu strojních dílců vysoké náročnosti, podsestavy, stroje a složitá zařízení podle specifikace zákazníka. V současné době se DI industrial specializuje především na výrobu přesných dílců a montážní sestavy pro elektronovou mikroskopii, vakuovou techniku a kryogenní aplikace.

Společnost je vybavena jak pro konvenční, tak pro CNC obrábění, provádění tepelných a povrchových úprav, testování, montáže  mechanické, elektrické a montáže s vysokou náročností na čistotu.

Úzká spolupráce v rámci dodavatelského řetězce zvyšuje výrobní potenciál DI industrial a zároveň umožňuje optimalizaci technologií a kapacit. Díky vysoce kvalifikovaným pracovníkům obsahuje škála služeb možnost návrhu technologických nebo konstrukčních řešení.

Na prvním místě je v DI industrial kvalita a to jak dodávaných produktů, tak procesů. K dosažení stability jakosti a zvyšování výkonnosti firemních procesů byla v roce 2010 společnost certifikována dle normy ISO 9001:2015. Snižování nákladů a zefektivňování výroby jsou hlavními zdroji konkurenceschopnosti společnosti DI industrial.

 

 

AŽD Praha

AŽD Praha poskytuje dodávky elektromechanických vakuových sestav a celků v čistých výrobních prostorách podle požadavků zákazníka. Součástí poskytovaných služeb je zajištění nákupu materiálu, vytvoření a správa dodavatelského řetězce, montáž a testování.

OXFORD Instruments

Oxford Instruments je přední dodavatel špičkově technologických nástrojů a systémů pro výzkum a průmysl. Vyvíjí a vyrábí zařízení pro přípravu, analýzu, zkoumání a manipulování s hmotou na atomové a molekulární úrovni.

Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific patří mezi největší výrobce rastrovacích elektronových mikroskopů a je vedoucím dodavatelem elektronově a iontově optických zařízení pro širokou škálu výzkumníků, vývojářů i výrobců pracujících v nanometrech.

Delong

DELONG INSTRUMENTS se orientuje na výzkum, vývoj a malosériovou výrobu unikátních elektronově-optických a vakuových systémů.

Cameca

Produkty Cameca zahrnují dvě oblasti: Vědecké přístroje pro výzkum, které umožňují zkoumat elementární a izotopové složení v měřítkách mikronů až sub-nanometrů, a metrologické nástroje pro polovodiče. Cameca vyvíjí metrologické nástroje založené na různých analytických metodách.

Frencken

Frencken Mechatronics patří k nejlepším společnostem ve svém oboru a je partnerem pro vývoj, montáž a testování komplexních a náročných modulů a kompletních systémů. Frencken má vynikající pověst v navrhování a výrobě pokročilých a komplexních systémů v oborech medicíny, výzkumu, polovodičů, a dalších.

Specac

Specac patří k nejváznamějším společnostem v oboru vývoje a výroby příslušenství pro spektrometry, příslušenství pro přípravu XRF vzorků, polarizátorů a zákaznických optických řešení.

 

ISO 9001

V DI industrial je na prvním místě kvalita, a to jak dodávaných produktů, tak procesů. K dosažení stability jakosti a zvyšování výkonnosti firemních procesů byla v roce 2016 společnost certifikována dle normy ISO 9001.

 

Ethnic Friendly zaměstnavatel

Jako zaměstnavatel je DI industrial zastáncem rovného zacházení a podpory nediskriminačního prostředí a vztahů, což dokládá i certifikace společnosti značkou Ethnic Friendly zaměstnavatel v roce 2011.

Tato značka je spravována organizacemi IQ Roma servis, o. s., Romea, o. s. a Charita Olomouc. Tento projekt významnou měrou napomáhá k šíření povědomí o významu rovných příležitostí a zároveň upozorňuje na nebezpečí předsudků vůči jiným etnikům.

 

 

Zelená firma

Společnost DI industrial se a umožňuje svým zaměstnancům zbavit se ekologickým způsobem vysloužilých drobných elektrospotřebičů a baterií, čímž rozšiřuje svoje aktivity v oblasti ochrany životního prostředí. Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou zaměstnanci jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn ve výrobní hale.

Cílem projektu Zelená firma je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů. Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.