dii@diindustrial.com         Sídlo firmy    

Montáže

Disponujeme montážními prostory, ve kterých se montují mechanické a elektromechanické moduly elektronových mikroskopů, vakuové techniky, kryogenních a laboratorních aplikací a dalších speciálních zařízení s vysokými nároky na čistotu.

Montážní pracoviště jsou vybaveny pro montáže mechanických modulů i s podílem elektroniky. Jedná se jak o jednoduché montované subsystémy, (např. díly se zamontovanými prvky jako Heli-Coil), tak o náročné sestavy, které vyžadují složité nastavení, provedení funkčních testů a měření vakuové těsnosti.