dii@diindustrial.com         Sídlo firmy    

3D měření

Společnost DI industrial nabízí volné kapacity na CNC 3D měřícím stroji Wenzel LH87 od významného německého výrobce měřící techniky.

Měřící rozsah os:

  • x:800mm
  • y:1500mm
  • z:700mm

Maximální dovolená odchylka indikace MPEE = 1,9 µm+(L/300.mm)

Maximální váha obrobku - 300 kg.

Ve výbavě má snímací hlavu PH 10M, měřící sondu TP 200.