dii@diindustrial.com         Sídlo firmy    
SW k polohovacímu stolku

SW k polohovacímu stolku

Předkládaný podnikatelský záměr je zaměřen na oblast vývoje HW a SW části pohonů přesného polohovacího stolu.
Cílem projektu je sestavit HW a SW řešení pohonů jednotlivých pohybových os přesného polohovacího stolku, jež integruje požadavky zákazníků z oblasti mikroskopie a v určité přesnostní třídě. Řešení pohonů bude založeno na integraci komerčních produktů přímo na jednotlivé pohybové osy, kde budou vhodně umístěny vzhledem k velikosti pojezdů v jednotlivých osách. Tomuto řešení bude přizpůsobena softwarová část projektu, která umožní stolek efektivně a přesně řídit dle požadované polohy. Pohony jsou primárně určeny pro pohybové osy X, Y a Z, přičemž budou pohybové osy rotace a naklápění použity v podobě modulárních segmentů pro potřeby náročnějších zákazníků.