dii@diindustrial.com         Sídlo firmy    
ISO 9001

ISO 9001

V průběhu tohoto auditu nezjistil auditor DEKRA Certificate žádnou neshodu ani žádné systémové selhání zavedeného systému managementu kvality.Auditor naopak poskytl náměty na zlepšování v oblasti řízení dokumentace, metrologie a údržby a modernizace strojů.