ISO 9001:2015Ve dnech 4.-5. října 2016 proběhl v DI industrial recertifikační audit systému managementu kvality dle ISO 9001:2015.
V průběhu tohoto auditu nezjistil auditor DEKRA Certificate žádnou neshodu ani žádné systémové selhání zavedeného systému managementu kvality. 3D měřeníNabízíme volné kapacity na CNC 3D měřícím stroji Wenzel LH87.
Maximální dovolená odchylka indikace MPEE = 1,9 µm+(L/300.mm) Povrchové úpravy - provozní dobaProvozní doba pro příjem a výdej zakázek
6:30 - 13:30 hod.
přestávka 11:45 - 12:15 DMU 50DII nabízí volné kapacity na nové 5osé frézovací centrum - DMU50 

Profil společnosti

Společnost DI industrial spol. s r.o., byla založena roku 1994 a navázala na dobrou tradici podniku Tesla Brno. Již od svého vzniku se specializuje zejména na výrobu strojních dílců vysoké náročnosti, podsestavy, stroje a složitá zařízení podle specifikace zákazníka. V současné době se DI industrial specializuje především na výrobu přesných dílců a montážní sestavy pro elektronovou mikroskopii, vakuovou techniku a kryogenní aplikace.

DI industrialSpolečnost je vybavena jak pro konvenční, tak pro CNC obrábění, provádění tepelných a povrchových úprav, testování, montáže mechanické, elektrické a montáže s vysokou náročností na čistotu.
DI industrialÚzká spolupráce v rámci dodavatelského řetězce zvyšuje výrobní potenciál DI industrial a zároveň umožňuje optimalizaci technologií a kapacit. Díky vysoce kvalifikovaným pracovníkům obsahuje škála služeb možnost návrhu technologických nebo konstrukčních řešení.DI industrialNa prvním místě je v DI industrial kvalita a to jak dodávaných produktů, tak procesů. K dosažení stability jakosti a zvyšování výkonnosti firemních procesů byla v roce 2010 společnost certifikována dle normy ISO 9001:2008. Snižování nákladů a zefektivňování výroby jsou hlavními zdroji konkurenceschopnosti společnosti DI industrial.